Fishers' markets in Lahti Finland,
Saturday Sept 18 1999

. .

1) Ships and people by Vesijärvi lake - laivoja ja ihmisiä
2) Cold beer - kylmää olutta
3) Under the table - pöydän alla
4) Young sailors - nuoret merimiehet
5) On the deck- laivankannella
6) My woman Raili - heilani
7) The newest apartment buildings in Lahti - uusimpia asuinrakennuksia * All photos by Raimo Kaarna - kuvaaja